Πολιτική cookies

του ιστοτόπου www.localsofc.com

Με την παρούσα πολιτική θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο διαδικτυακός τόπος www.localsofc.com (εφεξής ο «Ιστότοπος») χρησιμοποιεί cookies και συναφείς τεχνολογίες (εφεξής «ιχνηλάτες»/ «trackers») με στόχο την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησής σας (εφεξής η «Πολιτική Cookies»). Ο Ιστότοπος ανήκει και τον διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «LOCALS I.K.E.» και τον διακριτικό τίτλο «LOCALS I.K.E.» , με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 164301707000 που εδρεύει επί της Ακτής Μιαούλη 35-39 Πειραιά με Α.Φ.Μ.:801838828 της Δ.Ο.Υ.: Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (εφεξής «LOCALS» ή «εμείς» ή «εμάς» ή «μας» ή η «Εταιρεία»).

Η χρήση του Ιστοτόπου υπόκειται στους στους Όρους Χρήσης και στους όρους της Ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του Ιστοτόπου , όπου μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστοτόπου.

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω των ιχνηλατών του Ιστοτόπου, η Εταιρεία συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), τον Νόμο 4624/2019, τον Νόμο 3471/2006, καθώς και τις οδηγίες και κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr).

Η Εταιρεία δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας. Η Πολιτική Cookies περιγράφει πώς η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες για εσάς, τους χρήστες του Ιστοτόπου (εφεξής «χρήστης» ή «εσείς» ή «εσάς» ή «σας») μέσω της χρήσης ιχνηλατών.

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, ένας ιχνηλάτης μπορεί να εγκατασταθεί στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να πλοηγηθείτε στον Ιστότοπο. Ιχνηλάτες είναι τεχνικές όπως: HTTP/S cookies, flash cookies, «τοπικός αποθηκευτικός χώρος» (local storage) που εφαρμόζεται στην HTML 5, αναγνώριση με τον υπολογισμό του ψηφιακού αποτυπώματος της τερματικής συσκευής, αναγνωριστικά που δημιουργούνται από τα λειτουργικά συστήματα (είτε προορίζονται για σκοπό διαφήμισης είτε όχι: IDFA, IDFV, Android ID κ.λπ.), αναγνωριστικά υλικού (διεύθυνση MAC, σειριακό αριθμό ή άλλο αναγνωριστικό συσκευής), κ.λπ.

Η χρήση ιχνηλατών επιτρέπει στην Εταιρεία να αναγνωρίσει τη συσκευή σας, να συγκεντρώσει πληροφορίες αναφορικά με μοτίβα χρήσης, όταν πλοηγήστε στον Ιστότοπο, να αποθηκεύει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας ή προηγούμενες ενέργειες, να βελτιώνει την διαδικτυακή εμπειρία και την εξατομικευμένη εμπειρία. Επιπλέον, επιτρέπει την αυτόματη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεσθε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω της χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμά σας για πλοήγηση στο διαδίκτυο, το φυλλομετρητή σας (browser), κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση ιχνηλατών σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης ιχνηλατών σε ορισμένες ή σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση ιχνηλατών για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Ειδικότερα, μπορείτε να επιλέγετε ή να αποκλείετε ιχνηλάτες οποτεδήποτε – εκτός από τους απολύτως αναγκαίους ιχνηλάτες (αυτοί χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να κάνουμε τον Ιστότοπό να λειτουργεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια), μπορείτε να διαγράψετε τους ιχνηλάτες, που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας οποτεδήποτε, μπορείτε να εμποδίσετε νέα cookies να αποθηκευτούν και να λάβετε ειδοποίηση πριν την εγκατάσταση ενός νέου cookie κάνοντας σχετικές ρυθμίσεις στο λογισμικό του φυλλομετρητή σας (browser).

Όταν συγκεκριμένα είδη ιχνηλατών απαιτούν την παροχή της προηγούμενης συγκατάθεσής σας, προκειμένου να εγκατασταθούν και να χρησιμοποιηθούν, ερωτάσθε μέσω σχετικού μηνύματος (banner) που εμφανίζεται κατά την είσοδο σας στον Ιστότοπο. Αν επιλέξετε να μην παρέχετε πρόσβαση ή να διαγράψετε συγκεκριμένα cookies, και πάλι θα μπορείτε να επισκεφθείτε τον Ιστότοπο, αλλά ενδέχεται να είναι περιορισμένη η λειτουργικότητά του. Δηλαδή, ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων ιχνηλατών μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε.

1. Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της χρήσης ιχνηλατών (cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης) 3

Δεδομένα που συλλέγουμε από τρίτα μέρη 3

Ανωνυμοποιημένα και στατιστικά δεδομένα 3

2. Κατηγορίες ιχνηλατών που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος 3

Α. Τεχνικά απαραίτητοι ιχνηλάτες 4

Β. Ιχνηλάτες ανάλυσης 4

3. Πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των ιχνηλατών 6

4. Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας 6

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας 7

6. Ποια είναι τα δικαιώματα σας 7

1. Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της χρήσης ιχνηλατών (cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης)

Μέσω των cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, τεχνικές πληροφορίες (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο πρόσβασης, όγκο πληροφοριών που διαβιβάστηκαν, status διαβίβασης, τύπο, έκδοση και γλώσσα φυλλομετρητή (browser), τύπο και έκδοση plug-in φυλλομετρητή, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), λειτουργικό σύστημα και διεπαφή συστήματος (system interface), ρύθμιση ζώνης ώρας και τοποθεσίας) και πληροφορίες προφίλ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο διαδικτυακός τόπος παραπομπής (referral website), σελίδες που επισκέπτεσθε, ενέργειες που κάνετε, μοτίβα επισκέψεων και πλοήγησης σε ιστοσελίδα και πληροφορίες από φόρμες που συμπληρώσατε.

Εφόσον μας παράσχετε την συγκατάθεση σας, θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχουμε περιεχόμενο σχετικό με εσάς, βασιζόμενοι στη χρήση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό και σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να αποκλείσετε αυτή την επεξεργασία, παρακαλούμε δείτε την ενότητα 2 της Πολιτικής Cookies.

Δεδομένα που συλλέγουμε από τρίτα μέρη

Λαμβάνουμε κάποια από τα προαναφερόμενα τεχνικά δεδομένα από παρόχους στατιστικών στοιχείων, όπως είναι η Google (Google Analytics). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό και σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να αποκλείσετε αυτή την επεξεργασία, παρακαλούμε δείτε την ενότητα 3 της Πολιτικής Cookies.

Ανωνυμοποιημένα και στατιστικά δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε ανωνυμοποιημένα και στατιστικά δεδομένα για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών του Ιστότοπου. Παρότι τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να πηγάζουν από προσωπικά δεδομένα σας, δεν θεωρούνται πλέον τέτοια, καθώς δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας (για παράδειγμα μπορεί να συγκεντρώνουμε δεδομένα χρήσης του Ιστότοπου, προκειμένου να υπολογίζουμε το ποσοστό των χρηστών που έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία ή ενότητες του Ιστότοπου).

2. Κατηγορίες ιχνηλατών που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος

Χρησιμοποιούμε «μόνιμους» (persistent) ιχνηλάτες, όπως επίσης ιχνηλάτες «συνεδρίας»/ ιχνηλάτες «περιόδου λειτουργίας» (session). Ένας μόνιμος ιχνηλάτης αποθηκεύεται στον τερματικό εξοπλισμό σας, δεν διαγράφεται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής και θα παραμείνει για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί για τον συγκεκριμένο ιχνηλάτη. Αντίθετα ένας ιχνηλάτης συνεδρίας τοποθετείται μόνο για τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον Ιστότοπό μας και διαγράφεται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής/ φυλλομετρητή σας.

Α. Τεχνικά απαραίτητοι ιχνηλάτες

Πρόκειται για ιχνηλάτες οι οποίοι είναι τεχνικά απαραίτητοι για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ιστότοπου (π.χ. για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον Ιστότοπο ή για την παροχή μιας υπηρεσίας (π.χ. πραγματοποίηση παραγγελίας προϊόντος), η οποία παρέχεται μέσω του Ιστοτόπου, την οποία έχει ζητήσει ο ίδιος ο χρήστης).

Β. Ιχνηλάτες ανάλυσης

Εφόσον το επιλέξετε και μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία Google Analytics (την οποία παρέχει η εταιρεία Google LLC) με σκοπό τη στατιστική ανάλυση (web analytics) και προκειμένου να λαμβάνουμε στοιχεία σχετικά με την χρήση και επισκεψιμότητα του Ιστοτόπου μας, μέσω της παρακολούθησης και ανάλυσης της συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης των χρηστών του Ιστοτόπου. Για παράδειγμα, θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πώς οι χρήστες έφτασαν στον Ιστότοπο (δηλαδή ποιους συνδέσμους ο κάθε χρήστης ακολούθησε για να καταλήξει στον Ιστότοπο), ποιες σελίδες του Ιστοτόπου επισκέφθηκαν οι χρήστες, πόσο χρόνο αφιέρωσαν σε κάθε μια από αυτές, κλπ. Η υπηρεσία Google Analytics θα μας παρέχει αναφορές που θα περιγράφουν και θα αναλύουν την επισκεψιμότητα του Ιστοτόπου και δημογραφικά στοιχεία που αφορούν στους χρήστες του Ιστοτόπου (π.χ. περιοχή από όπου συνδέονται, στοιχεία σχετικά με το ποσοστό επιστροφής στον ιστότοπο, πληροφορίες για τον browser που χρησιμοποιούν), οι οποίες θα μας βοηθήσουν να βελτιστοποιήσουμε το περιεχόμενο και τη λειτουργία του.

Για τη λειτουργία της υπηρεσίας Google Analytics είναι απαραίτητη η εγκατάσταση των cookies του κατωτέρω πίνακα από την Google στη συσκευή του χρήστη που επισκέπτεται τον Ιστότοπο μας, γεγονός το οποίο συνεπάγεται την επεξεργασία από την Google δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εν λόγω χρήστη· συγκεκριμένα, των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), δημογραφικών στοιχείων και της γεωγραφικής τοποθεσίας του χρήστη, της τεχνολογίας της συσκευής του χρήστη (π.χ. iOS, Android, κ.λπ.), του είδους της συσκευής του χρήστη (κινητό, υπολογιστής, tablet), του μέσου όρου της διάρκειας περιόδου σύνδεσης, των συνεδριών και γενικά το πώς ο χρήστης αλληλεπιδρά με τον Ιστότοπο. Για τους σκοπούς παροχής της υπηρεσίας Google Analytics τα εν λόγω δεδομένα των χρηστών θα διαβιβαστούν από την Google και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων χωρών και στις Η.Π.Α (όπου, υπό προϋποθέσεις, πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα ενδέχεται να έχουν και αρμόδιες κυβερνητικές αρχές των Η.Π.Α.). Αναλυτικότερα σχετικά με τη γεωγραφική θέση των υπεργολάβων της Google μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Επισημαίνουμε ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας της υπηρεσίας Google Analytics χρησιμοποιούμε, ως τεχνικό μέτρο προστασίας των δεδομένων (privacy by design), τη λειτουργία «_anonymizeIp ()» της Google, με σκοπό την απόκρυψη των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) των χρηστών του ιστοτόπου, η συμπεριφορά των οποίων αναλύεται (περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ). Διευκρινίζεται ότι, ακόμα και με τη χρήση της λειτουργίας «_anonymizeIp ()», γενικά τα υπό επεξεργασία δεδομένα εξακολουθούν να θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (δηλαδή δεν καθίστανται πλήρως ανώνυμα) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Google και για δικούς της σκοπούς (π.χ. για την βελτίωση των υπηρεσιών της, για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, για μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων, για την κατάρτιση προφίλ χρηστών, για συσχέτιση με άλλα δεδομένα τα οποία έχουν συλλεγεί από λογαριασμούς χρηστών σε άλλες υπηρεσίες της Google (π.χ. ιστορικό αναζητήσεων), κλπ., σύμφωνα με τις σχετικές πολιτικές της Google, οι οποίες είναι διαθέσιμες και σας προτρέπουμε να μελετήσετε εδώ, εδώ, εδώ και εδώ.

Ιχνηλάτες της Εταιρείας (first-party)

Ονομασία ιχνηλάτη

Κατηγορία ιχνηλάτη

Ειδικότερος σκοπός λειτουργίας

Διάρκεια

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων

has_js

Λειτουργικός Ιχνηλάτης

Επιτρέπει στο διακομιστή να γνωρίζει αν μπορεί να χρησιμοποιήσει το στοιχείο JavaScript για την εύρυθμη λειτουργία του Ιστότοπου.

Συνεδρία (Session)

Εταιρεία

 -

Εταιρεία

Εταιρεία

Ιχνηλάτες τρίτων μερών (third-party)

Ονομασία ιχνηλάτη

Κατηγορία ιχνηλάτη

Ειδικότερος σκοπός λειτουργίας

Διάρκεια

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων

_ga

Ιχνηλάτης ανάλυσης

Cookie ανάλυσης καταμέτρησης χρήστη

2years

Εταιρεία και Google LLC (από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας)

Υπεργολάβοι της Google οι οποίοι παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για την παροχή της υπηρεσίας Google Analytics, π.χ. υποστήριξη πελατών, τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών, διαχείριση εγκαταστάσεων πληροφορικής. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω υπεργολάβους είναι διαθέσιμες εδώ και εδώ (ενότητα «Πρόσβαση σε δεδομένα»).

3. Πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των ιχνηλατών

Oι περισσότεροι φυλλομετρητές (browsers) επιτρέπουν τον έλεγχο των περισσότερων ιχνηλατών, π.χ. cookies, μέσω των ρυθμίσεών τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του πώς να δείτε ποια cookies έχουν τοποθετηθεί στον τερματικό εξοπλισμό σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm, ή την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aboutcookies.org, ή την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.allaboutcookies.org.

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τα cookies σε δημοφιλείς φυλλομετρητές (browser):

4. Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας

Μέσω της χρήσης ιχνηλατών επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας όταν και όπως η σχετική νομοθεσία μας το επιτρέπει, δηλαδή, όταν έχουμε νόμιμη βάση για την επεξεργασία τους. Ανά περίπτωση προβαίνουμε σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας δυνάμει των παρακάτω νόμιμων βάσεων.

  • Η επεξεργασία μέσω των τεχνικά απαραίτητων ιχνηλατών, για τα οποία δεν απαιτείται η συγκατάθεση σας, είναι απαραίτητη προκειμένου να σας παράσχουμε μια υπηρεσία μέσω του Ιστοτόπου (δηλαδή για τους σκοπούς πραγματοποίησης μιας παραγγελίας/ σύναψης και εκτέλεσης μιας σύμβασης πώλησης), επίσης για σκοπούς έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία και συνίστανται στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Ιστοτόπου.

  • Έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για την εγκατάσταση και χρήση συγκεκριμένων τύπων ιχνηλατών.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

Γενικά διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από την νομοθεσία, αναλόγως του σκοπού και του είδους της επεξεργασίας. Σχετικά με τους χρόνους διατήρησης/ διάρκεια των ιχνηλατών, παρακαλούμε δείτε ανωτέρω τους σχετικούς πίνακες στην ενότητα 2.

6. Ποια είναι τα δικαιώματα σας

Υπό προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία, έχετε τα συγκεκριμένα δικαιώματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, λεπτομέρειες επί των οποίων μπορείτε να διαβάσετε στην ενότητα 7 της Ενημέρωσης σχετικά με τηνεπεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του Ιστοτόπου.

V1 | 08.2022

Product added to compare.